Biblioteka Pravnog fakulteta u Lukavici raspolaže značajnim fondom monografskih publikacija, serijskih publikacija, zakona, komentara zakona, enciklopedijskih izdanja. Među njima ima i vrlo rijetkih izdanja. Bibliotečki fond pokriva sve oblasti prava, a sadrži i mnoštvo naslova iz istorije, sociologije, filozofije, ekonomije, politikologije, religije i sl. Biblioteka raspolaže velikim brojem stranih knjiga i časopisa.

Bibliotečki fond se popunjava kupovinom, razmjenom, poklonom i obaveznim primjerkom. Važno je ukazati na saradnju koja postoji između biblioteka Pravnih fakulteta sa teritorije bivše Jugoslavije. Time se, razmjenom između biblioteka, u značajnoj mjeri popunjava bibliotečki fond novim naslovima. Biblioteka predstavlja važnu naučno-istraživačku jedinicu, i od koristi je ne samo nastavnicima, saradnicima i studentima našeg fakulteta, nego i pravnicima i stručnjacima iz drugih ustanova.

Biblioteci je  omogućen izlaz i pristup velikom broju baza podataka. Zaposleni na fakultetu, kao i svi korisnici, imaju mogućnost pristupa najvećim elektronskim servisima.

Kataloška obrada cjelokupnog bibliotečkog fonda na Pravnom fakultetu u Lukavici odvija se korišćenjem dva programa: ISBN i COBISS, istovremeno se zavode sve publikacije u oba programa.