Showing 1-4 of 4 results

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru 2023/24

08/11/2023
0
1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMSociologija sa sociologijom prava20.11.2023. godine u 12.00 časova25.12.2023. godine u 12.00 časovaOsnove ekonomije22.11.2023. godine u 16.00 časova27.12.2023. godine u 16.00 časovaInformatika 21.11.2023. godine u …

Raspored kolokvijuma u ljetnom semestru 2022/23

27/03/2023
0
1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMOSNOVE MENADŽMENTA18.04.2023. godine u 12:45 časova06.06.2023. godine u 12:45 časovaENGLESKI JEZIK 125.04.2023. godine u 15:00 časova30.05.2023. godine u 15:00 časovaRIMSKO PRAVO15.04.2023. godine u 12:00 …

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru 2022/23

25/10/2022
0
1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMSociologija sa sociologijom prava28.11.2022. godine u 12:00 časova26.12.2022. godine u 12:00 časovaOsnove ekonomije 29.11.2022. godine u 15:00 časova27.12.2022. godine u 15:00 časovaInformatika 24.11.2022. godine …

Raspored kolokvijuma u ljetnom semestru 2021/22

19/03/2022
0
1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMSociologija sa sociologijom prava28.11.2022. godine u 12:00 časova26.12.2022. godine u 12:00 časovaOsnove ekonomije 29.11.2022. godine u 15:00 časova27.12.2022. godine u 15:00 časovaInformatika 24.11.2022. godine …