Showing 1-2 of 2 results

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru 2022/23

25/10/2022
0
1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMSociologija sa sociologijom prava28.11.2022. godine u 12:00 časova26.12.2022. godine u 12:00 časovaOsnove ekonomije 29.11.2022. godine u 15:00 časova27.12.2022. godine u 15:00 časovaInformatika 24.11.2022. godine …

Raspored kolokvijuma u ljetnom semestru 2021/22

19/03/2022
0
1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMSociologija sa sociologijom prava28.11.2022. godine u 12:00 časova26.12.2022. godine u 12:00 časovaOsnove ekonomije 29.11.2022. godine u 15:00 časova27.12.2022. godine u 15:00 časovaInformatika 24.11.2022. godine …