Prvi razlog: Ključ za uspješnu karijeru

Živimo u dinamičnom vremenu u kome izuzetno brze promjene u okruženju neprestano zahtijevaju nove profile i eksperte koji bi svojim znanjem i vještinama mogli da odgovore na te potrebe.

 

Drugi razlog: Saradnja nastavnika i studenta

Rad u malim grupama osigurava direktnu posvećenost nastavnika i asistenta svakom pojedincu. Zahvaljujući metodama case-study-ja i role-play-a olakšano je sticanje potrebnog kvantuma znanja i rutine u praktičnoj primjeni znanja.

 

Treći razlog: Student u centru pažnje

Dobro upoznamo svakog studenta i bez obzira na individualne razlike među studentima načinom učenja osiguravamo da velika većina bude uspješna. Napornim radom smo uspjeli postići visoku stopu prolaznosti studenata, ne uskraćujući kvalitet znanja.

 

Četvrti razlog: Savremeniji studijski programi

U saradnji sa priznatim partnerima iz zemlje i regiona konstantno razvijamo i unapređujemo studijske programe, čineći ih ažurnim prema potrebama društva i privrede.

 

Peti razlog: Međunarodni certifikati

Studentima dajemo priliku i da u toku studija steknu nekoliko certifikata koje stiču u zemlji i inostranstvu, a dodatno svjedoče o njihovoj ekspertizi iz date oblasti studiranja.

 

Šesti razlog: Stipendije za najbolje

Svake godine se iz Fonda za stipendiranje studenata dodijele stipendije za cjelokupni studij. Osim toga, najbolji student na godini je oslobođen plaćanja školarine u narednoj godini studija.

 

Sedmi razlog: Praksa kao majka znanja

Praksa koja se prožima kroz sve godine studija (informativna, stručna i specijalistička) omogućava vam da još u toku studija prakticirate stečeno znanje, što znači da se ne možete dovesti u situaciju da završite fakultet i morate još da učite kako ćete stečeno znanje praktično i primijeniti.

 

Osmi razlog: Fakultet sa javnom odgovornošću

Zato što je vizija fakulteta usmjerena na studenta. Uslovi u kojima studenti rade, dodatno ih motivišu za postizanje ličnih maksimuma: od opreme, vannastavnih aktivnosti, do besplatne literature.

 

Deveti razlog: Izuzetno velika vjerovatnoća zaposlenja

Stepen naših zaposlenih diplomiranih studenata prelazi 80%. Razlog za to je već stečeno povjerenje poslodavaca u jačinu diplome koju studenti nose, a na osnovu dosadašnjih iskustava sa prethodnim generacijama uspješnih diplomaca. Vjerovatnoća da ćete biti zaposleni nakon završetka studija je izuzetno velika.

 

Deseti razlog: Najpovoljnija školarina

Školarina na Pravnom fakultetu u Lukavici je 2.600,00 KM, sa mogućnošću uplate na 10-12 rata. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad), svi administrativni troškovi (upis, razna uvjerenja i potvrde, prijave ispita tokom studija, završni rad, diploma), kao i udžbenici za sve predmete kompletirani prema Bolonjskim standardima. Produžetak školovanja iz bilo kog razloga ne podrazumijeva i plaćanje obnove godine.