Ispitna pitanja

[1] Dokazna sredstva?

[2] Nedozvoljena dokazna sredstva?

[3] Pojam radnji dokazivanja?

[4] Procesna načela koja se odnose na radnje dokazivanja?

[5] Pribavljanje i ocjena iskaza?

[6] Dozvoljena pitanja?

[7] Sugestivna pitanja?

[8] Pojam saslušanja svjedoka, pripremanje i planiranje saslušanja?

[9] Faze saslušanja svjedoka?

[10] Saslušanje dobronamjernih i nedobronamjernih svjedoka?

[11] Saslušanje oštećenog?

[12] Saslušanje djece i maloljetnika?

[13] Saslušanje starih svjedoka?

[14] Prava i dužnosti svjedoka?

[15] Ocjena dokazne vrijednosti iskaza svjedoka?

[16] Zaštićeni svjedok?

[17] Pojam saslušanja okrivljenog, pripremanje i planiranje saslušanja?

[18] Faze saslušanja okrivljenog?

[19] Laž okrivljenog?

[20] Simptomatska slika za vrijeme saslušanja?

[21] Ćutanje okrivljenog (osumnjičenog)?

[22] Poricanje okrivljenog (osumnjičenog)?

[23] Priznanje okrivljenog?

[24] Taktički načini pribavljanja priznanja?

[25] Zapisničko obezbjeđenje iskaza?

[26] Suočenje ?

[27] Predočavanje radi prepoznavanja?

[28] Pojam i zakonsko regulisanje pretresanja?

[29] Planiranje i pripremanje pretresanja?

[30] Taktika i tehnika pretresanja?

[31] Privremeno oduzimanje predmeta i imovine?

[32] Uviđaj (pojam, ciljevi, vrijeme vršenja, subjekti, uslovi, obezbjeđenje lica mjesta)?

[33] Faze uviđaja?

[34] Zapisnik o uviđaju?

[35] Otkrivanje fingiranih krivičnih djela u toku uviđaja?

[36] Dokazna vrijednost uviđaja?

[37] Rekonstrukcija i eksperiment?

[38] Vještačenje?

[39] Isprave?

[40] Posebne istražne radnje?