K O N K U R S

Za upis studenata u školskoj 2021/2022. godini, na prvi ciklus studija (dodiplomski studij), za sticanje visoke stručne spreme na licenciranom studijskom programu Prava

Pravni fakultet u Lukavici vrši upis studenata na I ciklusu studija, u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu studija u školskoj 2021/2022. godini na studijski program Pravo.

Studijski program Pravo je četvorogodišnji studij, vrednovan sa 240 ECTS bodova i traje 8 semestara. Po završetku studija studenti stiču zvanje: Diplomirani pravnik.

USLOVI UPISA

Prva godina studija:

Uslov za upis na studijski program Pravo je završena četvorogodišnja srednja škola.

Prilikom upisa prilažu se sledeća dokumenta:

 • ovjerene kopije diplome i svjedočanstava za sva četiri razreda,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerena kopija lične karte i
 • dvije fotografije.

Treća i četvrta godina studija:

Na treću godinu studija može se upisati kandidat koji je završio višu školu ili se želi prepisati sa nekog drugog fakulteta ili visoke škole, srodnog studijskog programa. Na četvrtu godinu studija upisuju se kandidati sa završenim trogodišnjim studijem sa ostvarenih 180 ECTS bodova na drugoj srodnoj visokoškolskoj ustanovi.

Kandidati koji se upisuju na treću i četvrtu godinu dužni su priložiti:

 • dokaz o završenoj višoj školi ili prvom stepenu fakulteta, odnosno dokaz o završenom trogodišnjem studiju ili ostvarenih 180 ECTS bodova (ne odnosi se na kandidate koji se prepisuju sa srodnih visokoškolskih ustanova),
 • uvjerenje o položenim ispitima,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • dvije fotografije, i
 • nastavni plan i program po kome su pohađane prethodne studije.

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Pravnog fakulteta u Lukavici, na adresi Spasovdanska br. 22. (Istočno Sarajevo). Sva obavještenja mogu se dobiti u studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonski broj 057/344-422.

Prijava i upis će se obavljati od 14.06.2021. godine i trajaće do popune slobodnih mjesta.

Visina školarine:

Školarina za tekuću godinu studija 2021/22. na Pravnom fakultetu u Lukavici je 2.600,00 KM, sa mogućnošću uplate na 10-12 rata. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad), svi administrativni troškovi (upis, razna uvjerenja i potvrde, prijave ispita tokom studija, završni rad, diploma), kao i udžbenici za sve predmete kompletirani prema Bolonjskim standardima.

Sve druge informacije vezane za upis na Pravni fakultet u Lukavici, školske 2021/22. godine mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta.