Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.

Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, latinici, a naslov rada, titula autora, institucija u kojoj je zaposlen, rezime i ključne riječi članaka su prevedeni na engleski jezik. Radovi koji nisu dostavljeni na srpskom, objavljuju se na izvornom jeziku u skladu sa pravopisom tog jezika, uz navođenje sadržaja i rezimea članka na srpskom, odnosno engleskom jeziku.

Časopis izlazi jednom godišnje.

Radove koji ne zadovoljavaju osnovne kriterijume časopisa u pogledu strukture rada i pravila citiranja, redakcija neće uzeti u razmatranje. Ukoliko rukopis odgovara standardima časopisa, upućuje se na anonimnu recenziju. Svaki rad ocjenjuju najmanje dva objektivna recenzenta, odabrana iz reda priznatih stručnjaka iz uže naučne oblasti. Po recenziji, rukopisi se šalju autorima s primjedbama i prijedlozima za otklanjanje nedostataka. Ispravljene rukopise, autori treba da vrate redakciji u roku od petnaest dana od dana prijema zahtjeva za doradu i ispravku rada.

Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje u časopisu, autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici časopisa, odnosno na internet stranici Pravnog fakulteta u Lukavici. Autori prenose na časopis pravo na objavljivanje dostavljenih tekstova i nijedan njihov dio ne može se reprodukovati bez pismene saglasnosti urednika časopisa. Časopis zadržava i sva ostala prava, ukoliko nije drugačije dogovoreno s autorom.

Časopis ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.