Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici pruža studentima znanja iz različitih pravnih oblasti koje diktiraju potrebe radne sredine u koju će se uključiti završetkom studija.

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća, a organizuju se i izvode kao:

1. Osnovne akademske studije prvog ciklusa, koje traju četiri godine, čijim završetkom se stiče 240 ECTS bodova i akademski naziv diplomirani pravnik – 240 ECTS bodova.

2. Master – akademske studije drugog ciklusa studija, koje traju jednu godinu, čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova – prvi i drugi ciklus studija) i akademski naziv master prava – 300 ECTS bodova.