Showing 1-10 of 12 results

Raspored kolokvijuma

15/03/2021
0
1. godina I kolokvijumII kolokvijumOsnovi ekonomije19.04.2021. godine31.05.2021.  godinePoslovna etika i komunikacija27.04.2021.  godine25.05.2021.  godineEngleski jezik 129.04.2021.  godine27.05.2021.  godineRimsko pravo16.04.2021.  godine29.05.2021.  godine 2. godina I kolokvijumII kolokvijumEngleski jezik IV19.04.2021.  godine31.05.2021.  godinePorodično pravo28.04.2021.  …

Odbrana diplomskih radova

18/02/2019
0
Dana 09.02.2019. godine, naš student Marko Milić, uspješno je odbranio svoj završni rad pod nazivom „Položaj tužioca u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine" pod mentorstvom uvaženog prof. dr Božidara Banovića, …

Početak sprovođenja DEMOS projekta

13/12/2018
0

Predstavnice Pravnog fakulteta u Lukavici, Doc. dr Milica Kolaković-Bojović i Sanja Mandić,  MA učestvovale su na uvodnoj konferenciji kojom je započelo sprovođenje projekta Democratic Efficacy and Varieties of Populism (DEMOS) …