Showing 1-10 of 14 results

Raspored kolokvijuma

24/10/2021
0
1. godina I kolokvijumII kolokvijumSociologija sa sociologijom prava08.11.2021. u 13h27.12.2021. u 13hOsnovi ekonomije09.11.2021. u 16h28.12.2021. u 16hUvod u pravo18.11.2021. u 12h17.12.2021. u 12h Informatika 11.11.2021. u 17h30.12.2021. u 17hNacionalna istorija države …

Odbrana diplomskih radova

18/02/2019
0
Dana 09.02.2019. godine, naš student Marko Milić, uspješno je odbranio svoj završni rad pod nazivom „Položaj tužioca u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine" pod mentorstvom uvaženog prof. dr Božidara Banovića, …

Početak sprovođenja DEMOS projekta

13/12/2018
0

Predstavnice Pravnog fakulteta u Lukavici, Doc. dr Milica Kolaković-Bojović i Sanja Mandić,  MA učestvovale su na uvodnoj konferenciji kojom je započelo sprovođenje projekta Democratic Efficacy and Varieties of Populism (DEMOS) …