R.B.
Ime i prezimeTema završnog radaMentor
Godina
diplomiranja
1.
Evelina Zečaj “Ljudska prava – zaštita zlostavljanja“ Prof. dr Srđan Đorđević
2015.
2.
Cvijetin Bijić “Radno vrijeme, odmori i odsustva radnika“ Prof. dr Brana Komljenović
2016.
3.
Majo Jerković “Prvostepeni upravni postupak“ Prof. dr Fuad Purišević
2016.
4.
Jelica Popović “Stranke i njihovo zastupanje u upravnom postupku” Prof. dr Fuad Purišević
2016.
5.
Siniša Pantić “Platne kartice i njihova zloupotreba“ Prof. dr Božidar Banović
2016.
6.
Radojka Pržulj “Krivična djela protiv imovine“ Prof. dr Božidar Banović
2016.
7.
Radivoje Vidaković “Upravni spor u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine” Prof. dr Fuad Purišević
2017.
8.
Danka Tešanović “Nadležnost stalnog međunarodnog krivičnog suda” Prof. dr Božidar Banović
2017.
9.
Maja Lalović “Položaj optuženog u krivičnom postupku” Prof. dr Božidar Banović
2017.
10.
Igor Janković “Likvidacija i stečaj privrednih društava” Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
11.
Maja Kovač “Ugovori o prevozu robe“ Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
12.
Sanja Gunjak “Socijalno osiguranje“ Prof. dr Brana Komljenović
2017.
13.
Biljana Radovanović “Maloljetnici kao izvršioci i kao žrtve krivičnih djela i prekršaja“ Prof. dr Božidar Banović
2017.
14.
Nikolina Trbo “Ugovor o međunarodnoj prodaji robe” Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
15.
Nataša Sikimić “Restorativna pravda” Prof. dr Božidar Banović
2017.
16.
Bojan Brezo “Ugovor o prodaji robe” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
17.
Miloš Radić “Ugovor o osiguranju” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
18.
Aleksandar Rupar “Ugovor o prevozu robe pomorskim putem” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
19.
Milena Zeković “Ljudska prava i slobode” Prof. dr Srđan Đorđević
2018.
20.
Nikola Veljović “Krivično djelo ubistvo” Prof. dr Božidar Banović
2018.
21.
Rade Golijanin “Radnje dokazivanja u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini” Prof. dr Božidar Banović
2018.
22.
Zoran Savić “Prikriveni istražilac i informanti” Prof. dr Božidar Banović
2018.
23.
Cvjetana Dragonjić “Organizacija i funkcionisanje organa državne uprave u Republici Srpskoj” Prof. dr Fuad Purišević
2018.
24.
Željka Štaka “Zaštita životne sredine prema međunarodnom pravu” Prof. dr Srđan Đorđević
2018.
25.
Vesna Lukić-Bastah “Organizacija ljudskih resursa kao element organizacijske strukture” Prof. dr Fuad Purišević
2018.
26.
Jakov Obradović “Poreski sistem u Republici Srpskoj“ Prof. dr Zorica Drljača
2018.
27.
Marko Milić „Položaj tužioca u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine" Prof. dr Božidar Banović
2019.
28.
Dajana Komljenović "Mehanizmi zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” Prof. dr Srđan Đorđević
2019.
29.
Emina Kopić-Osmanović "Evropski parlament” Doc. dr Dragan Dakić
2019.
30.
Dragan Prodanović "Objektivna odgovornost u građanskom pravu” Prof. dr Ilija Zindović
2019.