R.B.

Ime i prezime

Tema završnog rada

Mentor

Godina
diplomiranja

1.

Evelina Zečaj

“Ljudska prava – zaštita zlostavljanja“

Prof. dr Srđan Đorđević

2015.

2.

Cvijetin Bijić

“Radno vrijeme, odmori i odsustva radnika“

Prof. dr Brana Komljenović

2016.

3.

Majo Jerković

“Prvostepeni upravni postupak“

Prof. dr Fuad Purišević

2016.

4.

Jelica Popović

“Stranke i njihovo zastupanje u upravnom postupku”

Prof. dr Fuad Purišević

2016.

5.

Siniša Pantić

“Platne kartice i njihova zloupotreba“

Prof. dr Božidar Banović

2016.

6.

Radojka Pržulj

“Krivična djela protiv imovine“

Prof. dr Božidar Banović

2016.

7.

Radivoje Vidaković

“Upravni spor u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”

Prof. dr Fuad Purišević

2017.

8.

Danka Tešanović

“Nadležnost stalnog međunarodnog krivičnog suda”

Prof. dr Božidar Banović

2017.

9,

Maja Lalović

“Položaj optuženog u krivičnom postupku”

Prof. dr Božidar Banović

2017.

10.

Igor Janković

“Likvidacija i stečaj privrednih društava”

Prof. dr Siniša Ognjanović

2017.

11.

Maja Kovač

“Ugovori o prevozu robe“

Prof. dr Siniša Ognjanović

2017.

12.

Sanja Gunjak

“Socijalno osiguranje“

Prof. dr Brana Komljenović

2017.

13.

Biljana Radovanović

“Maloljetnici kao izvršioci i kao žrtve krivičnih djela i prekršaja“

Prof. dr Božidar Banović

2017.

14.

Nikolina Trbo

“Ugovor o međunarodnoj prodaji robe”

Prof. dr Siniša Ognjanović

2017.

15.

Nataša Sikimić

“Restorativna pravda”

Prof. dr Božidar Banović

2017.

16.

Bojan Brezo

“Ugovor o prodaji robe”

Prof. dr Siniša Ognjanović

2018.

17.

Miloš Radić

“Ugovor o osiguranju”

Prof. dr Siniša Ognjanović

2018.

18.

Aleksandar Rupar

“Ugovor o prevozu robe pomorskim putem”

Prof. dr Siniša Ognjanović

2018.

19.

Milena Zeković

“Ljudska prava i slobode”

Prof. dr Srđan Đorđević

2018.

20.

Nikola Veljović

“Krivično djelo ubistvo”

Prof. dr Božidar Banović

2018.

21.

Rade Golijanin

“Radnje dokazivanja u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini”

Prof. dr Božidar Banović

2018.

22.

Zoran Savić

“Prikriveni istražilac i informanti”

Prof. dr Božidar Banović

2018.

23.

Cvjetana Dragonjić

“Organizacija i funkcionisanje organa državne uprave u Republici Srpskoj”

Prof. dr Fuad Purišević

2018.

24.

Željka Štaka

“Zaštita životne sredine prema međunarodnom pravu”

Prof. dr Srđan Đorđević

2018.

25.

Vesna Lukić-Bastah

“Organizacija ljudskih resursa kao element organizacijske strukture”

Prof. dr Fuad Purišević

2018.

26.

Jakov Obradović

“Poreski sistem u Republici Srpskoj“

Prof. dr Zorica Drljača

2018.

27.

Marko Milić

„Položaj tužioca u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine"

Prof. dr Božidar Banović

2019.

28.

Dajana Komljenović

"Mehanizmi zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”

Prof. dr Srđan Đorđević

2019.

29.

Emina Kopić-Osmanović

"Evropski parlament”

Doc. dr Dragan Dakić

2019.

30.

Dragan Prodanović

"Objektivna odgovornost u građanskom pravu”

Prof. dr Ilija Zindović

2019.

31.

Danka Čubrilović

“Genocid“

Doc. dr Veljko Turanjanin

2019.

32.

Maja Štaka

“Akcionarsko društvo”

Doc. dr Borko Mihajlović

2019.

33.

Vera Maksimović

“Društvo s ograničenom odgovornošću“

Doc. dr Borko Mihajlović

2019.

34.

Budimir Ostojić

“Dokazivanje u upravnom postupku”

Prof. dr Fuad Purišević

2019.

35.

Stanko Jurčević

“Istorijski razvoj Evropske unije”

Doc. dr Dragan Dakić

2019.

36.

Džana Hasanagić

“Krivična odgovornost”

Doc. dr Veljko Turanjanin

2019.

37.

Miljan Cvijetić

“Evropski nalog za hapšenje”

Doc. dr Veljko Turanjanin

2019.

38.

Žana Škrkar

“Ugovor o lizingu“

Doc. dr Borko Mihajlović

2019.

39.

Bojana Golijanin

“Zločin protiv čovječnosti”

Doc. dr Veljko Turanjanin

2019.

40.

Ivana Jovović

“Pritvor”

Doc. dr Milica Kolaković – Bojović

2019.

41.

Dalibor Krstović

“Ustavno uređenje Republike Srpske”

Prof. dr Dejan Matić

2019.

42.

Miloš Banjanin

“Izuzeće i isključenje arbitara u arbitražnom postupku“

Prof. dr Ilija Zindović

2020.

43.

Vladimir Vuković

“Dozvoljena primjena oružane sile (samoodbrana i kolektivna odbrana)“

Doc. dr Dragan Dakić

2020.

44.

Miljan Dragičević

„Pretres stana, prostorija i lica”

Doc. dr Milica Kolaković Bojović

2020.

45.

Dajana Draganić

„Sudska odluka u parničnom postupku”

Prof. dr Enes Hašić

2020.

46.

Ajša Hasanagić

„Učesnici u upravnom postupku”

Prof. dr Fuad Purišević

2020.

47.

Đorđe Karadeglić

„Pokušaj krivičnog djela”

Prof. dr Veljko Turanjanin

2020.

48.

Zdravka Curović

„Pravo na život”

Prof. dr Ajla Škrbić

2020.

49.

Staša Šešelj

„Kosmičko pravo”

Prof. dr Dragan Dakić

2020.

50.

Selena Lakić

„Razvod braka”

Prof. dr Boris Krešić

2020.

51.

Milijana Veljović

„Ortačko društvo”

Doc. dr Borko Mihajlović

2020.

52.

Milena Jovović

„Imovinski odnosi bračnih partnera u Republici Srpskoj”

Prof. dr Boris Krešić

2021.

53.

Teodora Radojčić

„Hijerarhijski odnos izvora međunarodnog javnog prava”

Doc. dr Dragan Dakić

2021.

54.

Katarina Kovač

„Osnivanje i obilježja privrednih društava”

Doc. dr Borko Mihajlović

2021.

55.

Irena Stašević

„Ugovor o franšizingu”

Doc. dr Borko Mihajlović

2021.

56.

Milica Novaković

„Neuračunljivost u krivičnom pravu”

Prof. dr Veljko Turanjanin

2022.

57.

Muamer Dautbegović

„Otkrivanje i procesuiranje poreznih krivičnih djela”

Prof. dr Veljko Turanjanin

2022.

58.

Ivana Marjanović

Komanditno društvo

Doc. dr Borko Mihajlović

2022.

59.

Biljana Čamur
Veselinović

Izazovi na putu BiH ka putu Evropske Unije

Prof. dr Milica Kolaković

Bojović

2021.

60.

Stanko Jurčević

Zastupanje društva sa ograničenom

odgovornišću

Doc. dr Borko Mihajlović

2021.

61.

Miljan Cvijetić

Genocidna namjera u praksi međunarodnih sudova”

Prof. dr Mihajlo Vučić

2022.