R.B.
Ime i prezimeTema završnog radaMentor
Godina
diplomiranja
1.
Evelina Zečaj “Ljudska prava – zaštita zlostavljanja“ Prof. dr Srđan Đorđević
2015.
2.
Cvijetin Bijić “Radno vrijeme, odmori i odsustva radnika“ Prof. dr Brana Komljenović
2016.
3.
Majo Jerković “Prvostepeni upravni postupak“ Prof. dr Fuad Purišević
2016.
4.
Jelica Popović “Stranke i njihovo zastupanje u upravnom postupku” Prof. dr Fuad Purišević
2016.
5.
Siniša Pantić “Platne kartice i njihova zloupotreba“ Prof. dr Božidar Banović
2016.
6.
Radojka Pržulj “Krivična djela protiv imovine“ Prof. dr Božidar Banović
2016.
7.
Radivoje Vidaković “Upravni spor u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine” Prof. dr Fuad Purišević
2017.
8.
Danka Tešanović “Nadležnost stalnog međunarodnog krivičnog suda” Prof. dr Božidar Banović
2017.
9.
Maja Lalović “Položaj optuženog u krivičnom postupku” Prof. dr Božidar Banović
2017.
10.
Igor Janković “Likvidacija i stečaj privrednih društava” Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
11.
Maja Kovač “Ugovori o prevozu robe“ Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
12.
Sanja Gunjak “Socijalno osiguranje“ Prof. dr Brana Komljenović
2017.
13.
Biljana Radovanović “Maloljetnici kao izvršioci i kao žrtve krivičnih djela i prekršaja“ Prof. dr Božidar Banović
2017.
14.
Nikolina Trbo “Ugovor o međunarodnoj prodaji robe” Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
15.
Nataša Sikimić “Restorativna pravda” Prof. dr Božidar Banović
2017.
16.
Bojan Brezo “Ugovor o prodaji robe” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
17.
Miloš Radić “Ugovor o osiguranju” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
18.
Aleksandar Rupar “Ugovor o prevozu robe pomorskim putem” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
19.
Milena Zeković “Ljudska prava i slobode” Prof. dr Srđan Đorđević
2018.
20.
Nikola Veljović “Krivično djelo ubistvo” Prof. dr Božidar Banović
2018.
21.
Rade Golijanin “Radnje dokazivanja u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini” Prof. dr Božidar Banović
2018.
22.
Zoran Savić “Prikriveni istražilac i informanti” Prof. dr Božidar Banović
2018.
23.
Cvjetana Dragonjić “Organizacija i funkcionisanje organa državne uprave u Republici Srpskoj” Prof. dr Fuad Purišević
2018.
24.
Željka Štaka “Zaštita životne sredine prema međunarodnom pravu” Prof. dr Srđan Đorđević
2018.
25.
Vesna Lukić-Bastah “Organizacija ljudskih resursa kao element organizacijske strukture” Prof. dr Fuad Purišević
2018.
26.
Jakov Obradović “Poreski sistem u Republici Srpskoj“ Prof. dr Zorica Drljača
2018.
27.
Marko Milić „Položaj tužioca u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine" Prof. dr Božidar Banović
2019.
28.
Dajana Komljenović "Mehanizmi zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” Prof. dr Srđan Đorđević
2019.
29.
Emina Kopić-Osmanović "Evropski parlament” Doc. dr Dragan Dakić
2019.
30.
Dragan Prodanović "Objektivna odgovornost u građanskom pravu” Prof. dr Ilija Zindović
2019.
31.
Danka Čubrilović “Genocid“ Doc. dr Veljko Turanjanin
2019.
32.
Maja Štaka “Akcionarsko društvo” Doc. dr Borko Mihajlović
2019.
33.
Vera Maksimović “Društvo s ograničenom odgovornošću“ Doc. dr Borko Mihajlović
2019.
34.
Budimir Ostojić “Dokazivanje u upravnom postupku” Prof. dr Fuad Purišević
2019.
35.
Stanko Jurčević “Istorijski razvoj Evropske unije” Doc. dr Dragan Dakić
2019.
36.
Džana Hasanagić “Krivična odgovornost” Doc. dr Veljko Turanjanin
2019.
37.
Miljan Cvijetić “Evropski nalog za hapšenje” Doc. dr Veljko Turanjanin
2019.
38.
Žana Škrkar “Ugovor o lizingu“ Doc. dr Borko Mihajlović
2019.
39.
Bojana Golijanin “Zločin protiv čovječnosti” Doc. dr Veljko Turanjanin
2019.
40.
Ivana Jovović “Pritvor” Doc. dr Milica Kolaković – Bojović
2019.
41.
Dalibor Krstović “Ustavno uređenje Republike Srpske” Prof. dr Dejan Matić
2019.
42.
Miloš Banjanin “Izuzeće i isključenje arbitara u arbitražnom postupku“ Prof. dr Ilija Zindović
2020.
43.
Vladimir Vuković “Dozvoljena primjena oružane sile (samoodbrana i kolektivna odbrana)“ Doc. dr Dragan Dakić
2020.
44.
Miljan Dragičević „Pretres stana, prostorija i lica” Doc. dr Milica Kolaković Bojović
2020.
45.
Dajana Draganić „Sudska odluka u parničnom postupku” Prof. dr Enes Hašić
2020.
46.
Ajša Hasanagić „Učesnici u upravnom postupku” Prof. dr Fuad Purišević
2020.
47.
Đorđe Karadeglić „Pokušaj krivičnog djela” Prof. dr Veljko Turanjanin
2020.
48.
Zdravka Curović „Pravo na život” Prof. dr Ajla Škrbić
2020.
49.
Staša Šešelj „Kosmičko pravo” Prof. dr Dragan Dakić
2020.
50.
Selena Lakić „Razvod braka” Prof. dr Boris Krešić
2020.
51.
Milijana Veljović „Ortačko društvo” Doc. dr Borko Mihajlović
2020.
52.
Milena Jovović „Imovinski odnosi bračnih partnera u Republici Srpskoj” Prof. dr Boris Krešić
2021.
53.
Teodora Radojčić „Hijerarhijski odnos izvora međunarodnog javnog prava” Doc. dr Dragan Dakić
2021.
54.
Katarina Kovač „Osnivanje i obilježja privrednih društava” Doc. dr Borko Mihajlović
2021.
55.
Irena Stašević „Ugovor o franšizingu” Doc. dr Borko Mihajlović
2021.
56.
Milica Novaković „Neuračunljivost u krivičnom pravu” Prof. dr Veljko Turanjanin
2022.
57.
Muamer Dautbegović „Otkrivanje i procesuiranje poreznih krivičnih djela” Prof. dr Veljko Turanjanin
2022.
58.
Ivana Marjanović „Komanditno društvo” Doc. dr Borko Mihajlović
2022.