1. Evelina Zečaj

2. Cvijetin Bijić

3. Majo Jerković

4. Jelica Popović

5. Siniša Pantić

6. Radojka Pržulj

7. Radivoje Vidaković

8. Danka Tešanović

9. Maja Lalović

10. Igor Janković

11. Maja Kovač

12. Sanja Gunjak

13. Biljana Radovanović

14. Nataša Sikimić