R.B.
Ime i prezimeTema završnog radaMentor
Godina
diplomiranja
1.
Evelina Zečaj „Ljudska prava – zaštita zlostavljanja“ Prof. dr Srđan Đorđević
2015.
2.
Cvijetin Bijić „Radno vrijeme, odmori i odsustva radnika“ Prof. dr Brana Komljenović
2016.
3.
Majo Jerković „Prvostepeni upravni postupak“ Prof. dr Fuad Purišević
2016.
4.
Jelica Popović “Stranke i njihovo zastupanje u upravnom postupku” Prof. dr Fuad Purišević
2016.
5.
Siniša Pantić „Platne kartice i njihova zloupotreba“ Prof. dr Božidar Banović
2016.
6.
Radojka Pržulj „Krivična djela protiv imovine“ Prof. dr Božidar Banović
2016.
7.
Radivoje Vidaković “Upravni spor u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine” Prof. dr Fuad Purišević
2017.
8.
Danka Tešanović “Nadležnost stalnog međunarodnog krivičnog suda” Prof. dr Božidar Banović
2017.
9.
Maja Lalović “Položaj optuženog u krivičnom postupku” Prof. dr Božidar Banović
2017.
10.
Igor Janković “Likvidacija i stečaj privrednih društava” Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
11.
Maja Kovač „Ugovori o prevozu robe“ Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
12.
Sanja Gunjak „Socijalno osiguranje“ Prof. dr Brana Komljenović
2017.
13.
Biljana Radovanović „Maloljetnici kao izvršioci i kao žrtve krivičnih djela i prekršaja“ Prof. dr Božidar Banović
2017.
14.
Nikolina Trbo “Ugovor o međunarodnoj prodaji robe” Prof. dr Siniša Ognjanović
2017.
15.
Nataša Sikimić “Restorativna pravda” Prof. dr Božidar Banović
2017.
16.
Bojan Brezo “Ugovor o prodaji robe” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.
17.
Miloš Radić “Ugovor o osiguranju” Prof. dr Siniša Ognjanović
2018.