R.B.

Ime i prezime

Tema završnog rada

Mentor

Godina
diplomiranja

1.

Biljana Čamur
Veselinović

„Izazovi na putu BiH ka putu Evropske Unije”

Prof. dr Milica Kolaković

Bojović

2021.

2.

Stanko Jurčević

„Zastupanje društva sa ograničenom

odgovornišću”

Doc. dr Borko Mihajlović

2021.

3.

Miljan Cvijetić

„Genocidna namjera u praksi međunarodnih sudova”

Prof. dr Mihajlo Vučić

2022.