Upoznajte naš tim

Profesori koji su doprinijeli razvoju Fakulteta

Man

DR SRĐAN ĐORĐEVIĆ

redovni profesor
Man

DR BOŽIDAR BANOVIĆ

redovni profesor