Objavljeni radovi

  • Veberova teorija vlasti (PDF)