Objavljeni radovi

  • Početak zaštite prava na život prema univerzalnim izvorima međunarodnog prava (PDF)