[1] Istorija diplomatije i razvoj diplomatskog prava.

[2] Unutrašnji organi države sa pravom predstavljanja (šef države, vlada, ministar inostranih
poslova).

[3] Predstavnici država u postupcima pred međunarodnim sudovima i arbitražama.

[4] Diplomatski predstavnici (pojam i funkcije).

[5] Uspostavljanje diplomatskih odnosa.

[6] Sastav diplomatske misije.

[7] Diplomatski kor.

[8] Status diplomatskog predstavništva.

[9] Obaveze diplomatskih predstavnika.

[10] Prestanak funkcije diplomatskog predstavnika.

[11] Diplomatska predstavništva Evropske unije.

[12] Specijalne misije.

[13] Pseudodiplomatija.

[14] Konzuli (pojam i funkcije od značaja za ekonomsku diplomatiju).

[15] Stalne misije pri međunarodnim organizacijama.

[16] Pojam i privilegije službenika međunarodnih organizacija.

[17] Zaštita prava privrednih subjekata u inostranstvu.

[18] Pojam ekonomske diplomatije.

[19] Ekonomska diplomatija i globalizacija.

[20] Spoljna politika Bosne i Hercegovine.

[21] Bosna i Hercegovina i Svjetska trgovinska organizacija.

[22] Bosna i Hercegovina i Međunarodni monetarni fond.

[23] Bosna i Hercegovina i Grupacija Svjetske banke.

[24] Bosna i Hercegovina i Ujedinjene nacije (ekonomski aspekt).

[25] Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.

[26] Put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

[27] Ekonomski odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

[28] Centralno-evropska zona slobodne trgovine (pojam, karakteristike, značaj).

[29] Trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i zemalja članica CEFTA.