AutorNaziv radaPDFDOI
Ilija ZINDOVIĆ SPORAZUMI O DISTRIBUCIJI ROBE I NJIHOVO DEJSTVO NA KONKURENCIJU PDF DOI
Borko MIHAJLOVIĆ POSLOVNA TAJNA U SAVREMENOM PRAVU PDF DOI
Dejan MATIĆ POČECI SRPSKE TEORIJSKOPRAVNE MISLI KRAJEM 18. I POČETKOM 19. VIJEKA PDF DOI
Samra DEČKOVIĆ VEBEROVA TEORIJA VLASTI PDF DOI
Aleksandar R. IVANOVIĆ
Dragana RANĐELOVIĆ
SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE NA INTERNETU PREMA NACIONALNOJ REGULATIVI REPUBLIKE SRBIJE PDF DOI
Veljko TURANJANIN
Milica KOLAKOVIĆ-BOJOVIĆ
KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ĆELIJA I TKIVA U REPUBLICI SRBIJI PDF DOI
Dragan DAKIĆ POČETAK ZAŠTITE PRAVA NA ŽIVOT PREMA UNIVERZALNIM IZVORIMA MEĐUNARODNOG PRAVA PDF DOI
Uroš PENA
Aleksandar MILADINOVIĆ
DOKAZNI LANAC PDF DOI
Milan RAPAJIĆ INSTITUCIJA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE PDF DOI
Davor VIDAKOVIĆ DRUŠTVENA ULOGA SINDIKATA U VREMENU POSTSOCIJALISTIČKE TRANZICIJE PDF DOI