Ispitna pitanja

Prvi kolokvijum 

[1] Osnovni kriminološki pojmovi?

[2] Kriminološka literatura?

[3] Shavatanje kriminologije i njenog predmeta?

[4] Predmet kriminologije?

[5] Mjesto kriminologije u sistemu nauka?

[6] Kriminologija i kriminološke discipline?

[7] Značaj kriminologije?

[8] Položaj i uloga kriminologa?

[9] Metodi kriminologije?

[10] Etiološka dimenzija kriminalne pojave?

[11] Fenomenološka dimenzija kriminalne pojave?

[12] Vidovi reakcije društva na zločin?

[13] Kriminologija i krivičnopravna reakcija na kriminalno ponašanje?

[14] Penologija kao nauka?

[15] Odnos penologije i drugih naučnih disciplina?

[16] Istorijski razvoj penološke misli?

[17] Tradicionalna misao u penološkoj praksi?

[18] Kritičke osnove klasične penološke orjentacije?

[19] Prevaspitanje i resocijalizacija?

 

Drugi kolokvijum

[20] Kriminologija i stari vijek?

[21] Kriminologija i srednji vijek?

[22] Klasična škola u kriminologiji?

[23] Neoklasicizam u kriminologiji?

[24] Kartografska škola u kriminologiji?

[25] Antropološka kriminologija?

[26] Biološke teorije u kriminologiji?

[27] Psihološke teorije u kriminologiji?

[28] Škola društvene sredine u kriminologiji?

[29] Sociološka škola (Franz von Liszt)?

[30] Teorija istorijskog materijalizma?

[31] Rane američke sociološke teorije?

[32] Novije sociološke teorije?

[33] Teorije društvene reakcije u kriminologiji?

[34] Kontrola kriminaliteta?

[35] Subjekti kontrole kriminaliteta?

[36] Vankrivični subjekti kontrole kriminaliteta?

[37] Tretman osuđenika?

[38] Organizacija i struktura kazneno popravnih ustanova?

[39] Zatvorska zajednica?

[40] Istorijski aspekt penološke prakse u BIH?

[41] Sistem i principi izvršenja krivičnih sankcija?

[42] Kazna lišenja slobode – kazna zatvora?

[43] Izvršenje ostalih krivičnih sankcija?

[44] Izvršenje mjera bezbjednosti?

[45] Izvršenje krivičnih sankcija prema maloljetnicima?

Završni ispit

[46] Kritički osvrt na odnos kriminologije sa kriminološkim disciplinama?

[47] Kritički osvrt na odnos penologije sa krivičnopravnim disciplinama?

[48] Praktična primjena metoda srednjeg obima u kriminologiji i penologiji?

[49] Problemi uzorkovanja u savremenim kriminološko-penološkim istraživanjima?

[50] Klinički metod i prognoza kriminalnog ponašanja u savremenoj kriminologiji i penologiji?

[51] Longitudinalna ispitivanja u kriminologiji i penologiji?

[52] Dokumentaciona analiza i metod analize sadržaja u savremenoj kriminologiji i penologiji?

[53] Etički kodeks kriminologa (i penologa)?

[54] Metodi korelacije u savremenoj kriminologiji?

[55] Statističke evidencije kriminaliteta?

[56] Tamna brojka kriminaliteta?

[57] Problemi triangulacije u savremenoj kriminologiji i penologiji?

[58] Kriminološka tipologija krivičnih djela i izvršilaca?

[59] Kriminološko-penološka analiza ličnosti prestupnika?

[60] Kriminološko-penološka analiza bolesti zavisnosti?

[61] Kriminološko-penološka analiza nedostatka samokontrole?

[62] Kriminološko-penološka analiza kriminalnih karijera?

[63] Kriminološka analiza određivanja granica krivične represije?

[64] Kritika klasične škole u kriminologiji?

[65] Kritika antropološke škole u kriminologiji?

[66] Kritika biološke orjentacije u kriminologiji?

[67] Kritika sociološke orjentacije u kriminologiji?

[68] Kritika psihološke orjentacije u kriminologiji?

[69] Novi trendovi u sociološki orjentisanoj kriminologiji?

[70] Neoklasicizam u savremenoj kriminologiji?

[71] Psihoanaliza i savremena kriminologija?

[72] Eklekticizam u klasičnoj kriminološkoj i penološkoj orjentaciji?

[73] Formalna socijalna kontrola i garantovanje ljudskih prava?

[74] Novi trendovi u kontroli kriminaliteta?

[75] Pojam zatvorske zajednice?

[76] Osuđenička kultura?

[77] Posljedice lišavanja slobode?

[78] Osuđenički konflikt?

[79] Kriminologeni značaj zatvora?

[80] Vrste kazneno-popravnih zavoda u BiH?