Objavljeni radovi

  • Počeci srpske teorijskopravne misli krajem 18. i početkom 19. vijeka (PDF)