Ispitna pitanja

[1] Pojam, opšte karakteristike i podjela MJP?

[2] Materijalni i formalni zvori MJP?

[3] Kodifikacija MJP?

[4] Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava?

[5] Pojam, vrste i nazivi međunarodnih ugovora?

[6] Sastavni djelovi i jezik međunarodnih ugovora?

[7] Ugovorne strane međunarodnih ugovora?

[8] Faze zaključivanja međunarodnih ugovora?

[9] Načini pristanka na obavezivanje međunarodnim ugovorom?

[10] Registrovanje i deponovanje međunarodnih ugovora?

[11] Dejstvo međunarodnih ugovora?

[12] Rezerve na višestrane ugovore?

[13] Vremenska i teritorijalna primjena međunarodnih ugovora?

[14] Obavezujuća snaga međunarodnih ugovora?

[15] Revizija međunarodnih ugovora?

[16] Poništenje (ništavost) međunarodnih ugovora?

[17] Suspenzija dejstva i prestanak dejstva međunarodnih ugovora?

[18] Tumačenje međunarodnih ugovora?

[19] Međunarodni običaji i sporedni izvori MJP?

[20] Pojam i vrste subjekata MJP?

[21] Pojam i nastanak države?

[22] Vrste država i pravni položaj Vatikana?

[23] Priznanje država i vlada?

[24] Nadležnost država?

[25] Sukcesija i kontinuitet država?

[26] Osnovna prava i dužnosti država?

[27] Odgovornost država?

[28] Državna teritorija – pojam, pravna priroda, načini sticanja?

[29] Međunarodne službenosti?

[30] Djelovi mora u sastavu državne teritorije (obalno more)?

[31] Djelovi mora izvan državne teritorije (spoljni morski i epikontinentalni pojas)?

[32] Djelovi mora izvan državne teritorije (isključiva ekonomska zona, međunarodna zona, otvoreno more)?

[33] Unutrašnje i međunarodne rijeke?

[34] Vazdušni prostor iznad državne teritorije?

[35] Državne granice?

[36] Unutrašnji organi međunarodnih odnosa?

[37] Stalne diplomatske misije?

[38] Stalne konzularne misije?

[39] Specijalne misije?

[40] Multilateralna diplomatija?

[41] Pojam, karakteristike i klasifikacija međunarodnih organizacija?

[42] OUN – nastanak, ciljevi i načela?

[43] Članstvo u OUN?

[44] Nadležnost Generalne skupštine?

[45] Nadležnost Savjeta bezbjednosti?

[46] Nadležnost Ekonomsko-socijalnog savjeta i Starateljskog savjeta?

[47] Sekretarijat OUN?

[48] Pravni položaj OUN?

[49] Specijalizovane agencije?

[50] Regionalne organizacije?

[51] Univerzalna i regionalna zaštita ljudskih prava?

[52] Pravni položaj izbjeglica i apatrida?

[53] Pravni položaj manjina?

[54] Azil?

[55] Zaštita čovjekove okoline?

[56] Odgovornost pojedinca?

[57] Diplomatska sredstva rješavanja međunarodnih sporova?

[58] Prinudna sredstva rješavanja međunarodnih sporova (retorzija, represalije, rat)?

[59] Sudska sredstva rješavanja međunarodnih sporova (aritraža, Međunarodni sud pravde)?

[60] Nedozvonjena primjena oružane sile (oružana intervencija, agresija)?

[61] Dozvoljena primjena oružane sila (samoodbrana i kolektivna odbrana)?

[62] Pravo oružanih sukoba (pojam, izvori, subjekti)?

[63] Ratno stanje (pojam, pravne posljedice, okončanje)?

[64] Oružane snage strana u sukobu (borci)?

[65] Pravni položaj djece u oružanim sukobima?

[66] Strani plaćenici i dobrovoljci?

[67] Ratna okupacija?

[68] Odnosi i sporazumi između strana u sukobu?

[69] Opšti pravni principi ratovanja?

[70] Ograničenja i zabrana upotrebe nekih vrsta klasičnog oružja?

[71] Pravni status oružja za masovno uništenje?

[72] Zaštićeni objekti i prostori?

[73] Perfidije i ratna lukavstva?

[74] Ratni plijen?

[75] Kontrabanda i pomorska blokada?

[76] Zaštićena lica  – osnovne karakteristike Ženevskih konvencija?

[77] Unutrašnji oružani sukobi i pravila međunarodnog prava?

[78] Neutralnost?

[79] Reparacije?