Objavljeni radovi

  • Krivičnopravna zaštita ćelija i tkiva u Republici Srbiji (PDF) 
  • Kada populisti vladaju: makroekonomska i kriminalna politika u Bosni i Hercegovini (PDF) 
  • Položaj mediteranskih migranata: Uvertira za Rackete i drugi protiv Italije (PDF)