Ispitna pitanja

[1] Predmet i metod Ustavnog prava?

[2] Uporedno Ustavno pravo?

[3] Odnos Ustavnog prava prema drugim naučnim i nastavnim disciplinama?

[4] Materijalni izvori Ustavnog prava?

[5] Formalni izvori Ustavnog prava?

[6] Ustavni običaj?

[7] Pravni pojam ustava?

[8] O engleskom Ustavu, dragulju ustava u materijalnom smislu?

[9] Politički pojam ustava?

[10] Sociološki pojam ustava?

[11] Struktura i sistematika ustava?

[12] Podjele ustava?

[13] Donošenje i promjena ustava?

[14] Tumačenje ustava?

[15] Vrste tumačenja ustava?

[16] Vrste tumača ustava?

[17] Periodizacija razvoja ustavnosti u svijetu?

[18] Predistorija ustava?

[19] Period od XVIII vijeka do I svjetskog rata (Ustav SAD)?

[20] Period između dva svjetska rata (Vajmarski ustav)?

[21] Period nakon II svjetskog rata?

[22] Savremeni period?

[23] Pojam i organizacija državne vlasti?

[24] Načelo podjele i načelo jedinstva državne vlasti?

[25] Parlamentarni sistem?

[26] Predsjednički sistem?

[27] Mješoviti sistem?

[28] Suverenost državne vlasti?

[29] Podjela ljudskih prava?

[30] Vladavina prava i pravna država?

[31] Pojam političkih partija i partijskih sistema?

[32] Organizaciona struktura i vrste političkih partija?

[33] Partijski sistemi?

[34] Izbori i izborni sistemi?

[35] Teorijska shvatanja o instituciji šefa države?

[36] Istorijski razvoj institucije šefa države?

[37] Organizacija šefa države i šef države u uporednim ustavnim rješenjima?

[38] Vlada?

[39] Ustavno sudstvo?

[40] Teritorijalna autonomija?

[41] Lokalna samouprava?

[42] Struktura Ustava BiH?

[43] Preambula Ustava BiH?

[44] Osnovne odredbe Ustava BiH?

[45] Ljudska prava u Ustavu BiH?

[46] Nadležnost BiH?

[47] Način konstituisanja Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu?

[48] Nadležnosti Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu?

[49] Akti Visokog predstavnika i njihova pravna priroda?

[50] Uticaj Visokog predstavnika na ustavni sistem Bosne i Hercegovine?

[51] Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine?

[52] Predsjedništvo Bosne i Hercegovine?

[53] Savjet ministara BiH?

[54] Struktura Ustava Republike Srpske?

[55] Preambula Ustava Republike Srpske?

[56] Promjena Ustava Republike Srpske?

[57] Osnovne odredbe Ustava Republike Srpske?

[58] Ljudska prava i slobode u Ustavu Republike Srpske?

[59] Ravnopravnost u Ustavu Republike Srpske?

[60] Neposredna primjena, uslovi i način ostvarivanja ljudskih prava u Ustavu RS?

[61] Lična prava i slobode u Ustavu Republike Srpske?

[62] Sistem vlasti prema Ustavu Republike Srpske?

[63] Narodna skupština Republike Srpske?

[64] Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda kao kategorija Ustava RS?

[65] Sastav Narodne skupštine Republike Srpske?

[66] Predsjednik Republike Srpske?