Ispitna pitanja

[1] Sloveni i uređenje njihovog društva?

[2] Uslovi postanka prvih država?

[3] Slovenska država u Makedoniji?

[4] Postanak i razvoj prvih srpskih država?

[5] Pravni izvori u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[6] Dušanov zakonik?

[7] Odnos Dušanovog zakonika prema vizantijskom pravu?

[8] Primjena i značaj Dušanovog zakonika?

[9] Društveno uređenje u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[10] Organizacija državne vlasti u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[11] Krivično pravo u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[12] Građansko pravo u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[13] Bračno pravo u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[14] Porodično pravo u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[15] Nasljedno pravo u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[16] Uređenje sudova u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[17] Sudski postupak u srednjovjekovnoj srpskoj državi?

[18] Bosanska država u srednjem vijeku?

[19] Društveno uređenje Bosne u srednjem vijeku?

[20] Organizacije državne vlasti u Bosni srednjeg vijeka?

[21] Pravo i sudstvo u bosanksoj državi srenjeg vijeka?

[22] Postanak turske države i centralna državna vlast?

[23] Društvo Osmanske carevine i obilježja feudalnog sistema?

[24] Samouprava Srba u osmanskoj državi?

[25] Srpska država prvog ustanka?

[26] Formiranje organizacije vlasti u državi Prvog ustanka?

[27] Ustavno pitanje – borba za vrhovnu vlast?

[28] Period vazalne države?

[29] Vrijeme dvovlašća?

[30] Sticanje autonomije – Hatišerifi od 1830. i 1833. godine

[31] Sretenjski ustav?

[32] Turski ustav?

[33] Ustavobraniteljski režim?

[34] Srpski građanski zakonik?

[35] Druga vladavina Miloša i Mihajla Obrenovića?

[36] Ustavni zakoni Mihaila Obrenovića?

[37] Namjenski ustav?

[38] Istočna kriza – Srpsko-turski ratovi?

[39] Srpsko-turski ratovi 1876 – 1878. godine?

[40] Berlinski kongres?

[41] Ustav od 1888. godine?

[42] Ustav od 1901. godine?

[43] Ustav od 1903. godine?

[44] Političke stranke poslije 1903. godine?

[45] Balkanski ratovi i teritorijalno proširenje Srbije?

[46] Položaj Crne Gore pod turskom vlašću?

[47] Izgradnja crnogorske države?

[48] Kneževina Crna Gora?

[49] Vladavina knjaza Nikole Petrovića?

[50] Donošenje opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru?

[51] Ustav Crne Gore od 1905. godine?

[52] Bosna i Hercegovina od XV do 1918. godine?

[53] Aneksija Bosne i Ustav od 1910. godine?

[54] Prvi svjetski rat i stvaranje zajedničke države 1914-1918?

[55] Srbija i jugoslovensko ujedninjenje?

[56] Krfska konferencija?

[57] Tokovi jugoslovenskog ujedinjenja?

[58] Ženevska konferencija?

[59] Prisajedinjenje Bačke, Banata, Baranje i Srijema Srbiji?

[60] Prisajedinjenje Crne Gore Srbiji?

[61] Završna faza jugoslovenskog ujedinjenja?

[62] Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca ( Konstituisanje nove države)?

[63] Vidovdanski ustav?

[64] Političke stranke u Kraljevini SHS?

[65] Šestojanuarska diktatura?

[66] Ustav od 1931. godine?

[67] Rat i okupacija države?

[68] Izgradnja novih organa vlasti?

[69] Osnivanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a)?

[70] Drugo zasjedanje AVNOJ-a?

[71] Konstituisanje federalne Srbije?

[72] Treće zasjedanje AVNOJ-a?

[73] Postanak autonomnih jedinica?

[74] Ustavno organizovanje države i Ustav iz 1946?

[75] Pravni sistem nove države?