Ispitna pitanja

[1] Pojam nasljednog prava?

[2] Načela nasljednog prava?

[3] Pretpostavke za nasljeđivanje  ?

[4] Pravo predstavljanja?

[5] Pravo priraštaja?

[6] Prvi zakonski nasljedni red?

[7] Povećanje nasljednog dijela djece?

[8] Povećanje nasljednog dijela bračnog partnera?

[9] Drugi zakonski nasljedni red?

[10] Povećanje nasljednog dijela bračnog partnera?

[11] Povećanje nasljednog dijela roditelja           ?

[12] Treći zakonski nasljedni red?

[13] Četvrti zakonski nasljedni red?

[14] Ostali zakonski nasljednici?

[15] Nužni nasljednici i nužni dio?

[16] Nužni nasljedni dio?

[17] Obračunska vrijednost ostavine?

[18] Isključenje nužnih nasljednika?

[19] Posljedice isključenja?

[20] Lišenje nužnog nasljednog dijela?

[21] Posljedice lišenja?

[22] Pojam testamenta?

[23] Nasljedno-pravni pojam testamenta?

[24] Testament u formalnom i materijalnom smislu?

[25] Testament u subjektivnom i objektivnom smislu?

[26] Osobine testamenta kao pravnog posla?

[27] Sposobnost za testiranje?

[28] Opozivanje testamenta?

[29] Redovni testamenti?

[30] Privilegovani testamenti?

[31] Postavljanje nasljednika?

[32] Postavljenje pod supstitucijom?

[33] Postavljanje nasljednika pod uvjetom ili rokom?

[34] Legat?

[35] Nalog (modus)?

[36] Izvršilac testamenta?

[37] Ugovor o ustupanju u raspodjeli imovine za života?

[38] Ugovor o doživotnom izdržavanju?

[39] Postupak za raspravljanje ostavine (Ostavinski postupak)?

[40] Načela ostavinskog postupka            ?

[41] Forme odluka?

[42] Redovni pravni lijekovi (žalba i prigovor)?

[43] Vanredni pravni lijekovi (revizija)?

[44] Smrtovnica?

[45] Izvršilac testamenta?

[46] Vrste konačnih odluka?

[47] Sadržaj rješenja o nasljeđivanju?

[48] Posebno  rješenje  o  legatu?

[49] Djelimično rješenje o nasljeđivanju?

[50] Dejstvo pravosnažnosti rješenja?

[51] Nasljednička tužba?