Ispitna pitanja

BRAČNO PRAVO

[1] Pojam i predmet porodičnog prava?

[2] Obilježja porodičnog prava?

[3] Izvori porodičnog prava?

[4] Načela porodičnog prava?

[5] Pojam i predmet bračnog prava?

[6] Izvori bračnog prava?

[7] Načela bračnog prava?

[8] Pravna priroda braka?

[9] Zakonska definicija braka?

[10] Uvjeti za postojanje braka?

[11] Nepostojeći brak?

[12] Uvjeti za punovažnost braka?

[13] Oduzeta poslovna spsobnost ili nesposobnost za rasuđivanje kao bračna smetnja?

[14] Srodstvo kao bračna smetnja?

[15] Maloljetstvo kao bračna smetnja?

[16] Nedostatak volje kao bračna smetnja?

[17] Postupak sklapanja braka?

[18] Navedite razlike između nepostojećeg i ništavog braka?

[19] Prava i dužnosti o kojima se bračni partneri ne mogu sporazumjevati?

[20] Prava i dužnosti o kojima se bračni partneri mogu sporazumjevati?

[21] Bračna stečevina?

[22] Posebna imovina?

[23] Ugovorni imovinski režim?

[24] Ugovor o poklonu bračnih partnera?

[25] Odgovornost bračnih partnera za obaveze prema trećim osobama?

[26] Predmet i pravna priroda bračnog ugovora?

[27] Prestanak braka?

[28] Prestanak braka proglašenjem nestalog bračnog partnera umrlim?

[29] Pojam razvoda braka?

[30] Osnovni sistemi razvoda braka u savremenom zakonodavstvu?

[31] Klasifikacija brakorazvodnih uzroka?

[32] Razvod braka po porodičnom zakonodavstvu FbiH?

[33] Sporazumni razvod braka?

[34] Posredovanje?

[35] Postupak za razvod braka?

[36] Obaveza izdržavanja i njena obilježja?

[37] Uvjeti za ostvarenje prava na izdržavanje?

[38] Određivanje izdržavanja?

[39] Prestanak izdržavanja?

[40] Vanbračna zajednica u PZ FBiH?

[41] Izdržavanje vanbračnih partnera?

[42] Imovinski odnosi vanbračnih partnera?

[43] Pojam i oblici nasilja?

[44] Zaštita od nasilja?

 

RODITELJSKO I STARATELJSKO PRAVO

[45] Pojam i predmet roditeljskog prava?

[46] Izvori roditeljskog prava?

[47] Načela roditeljskog prava?

[48] Bračni status djeteta?

[49] Vanbračni status djeteta?

[50] Priznanje vanbračnog očinstva i materinstva?

[51] Sudsko utvrđivanje porijekla djeteta?

[52] Osporavanje očinstva i materinstva?

[53] Medicinski potpomognuta oplodnja?

[54] Dokazni postupak (medicinsko vještačenje)?

[55] Pojam usvojenja?

[56] Zajedničke pretpostavke za oba oblika usvojenja?

[57] Pretpostavke za zasnivanje potpunog usvojenja?

[58] Pretpostavke za zasnivanje nepotpunog usvojenja?

[59] Nadležnost i postupak za zasnivanje usvojenja?

[60] Posljedice usvojenja?

[61] Raskid usvojenja?

[62] Prava i dužnosti djeteta?

[63] Dužnosti i prava roditelja prema ličnosti djeteta?

[64] Dužnosti i prava roditelja prema imovini djeteta?

[65] Ostvarivanje roditeljskog staranja (zajedničko i pojedinačno)?

[66] Mjere radi zaštite ličnih prava djeteta (sve četiri mjere)?

[67] Mjere radi zaštite imovinskih prava djeteta (sve tri mjere)?

[68] Prestanak roditeljskog staranja?

[69] Pojam i predmet starateljskog prava?

[70] Pojam staraoca?

[72] Vrste staralaca?

[73] Dužnosti staraoca?

[74] PRava staraoca?

[75] Odgovornost staraoca?

[76] Prestanak dužnosti staraoca?

[77] Starateljstvo nad maloljetnim osobama?

[78] Starateljstvo nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena PS?

[79] Starateljstvo za posebne slučajeve?