Ispitna pitanja

[1] Idejni projekti evropskih integracija?

[2] Nastanak i razvoj evropskih zajednica do osnivanja EU?

[3] Osnivanje EU (ciljevi, zadaci, načela, novine)?

[4] Reformistički ugovori (Amsterdam, Nica, Lisabon)?

[5] Pravna priroda EU?

[6] Glavni organi EU i službeni jezici na kojima funkcionišu?

[7] Evropski parlament?

[8] Evropski savjet?

[9] Ministarski savjet?

[10] Evropska komisija?

[11] Evropska centralna banka?

[12] Sud pravde?

[13] Opšti sud i Tribunal civilnih službi?

[14] Vrste nadležnosti EU?

[15] Načela funkcionisanja EU?

[16] Primarno pravo EU?

[17] Sekundarno pravo EU?

[18] Prijem u članstvo EU (uslovi i proceduralne faze)?

[19] Osnovne slobode u EU?

[20] Pravo građanstva u EU?

[21] Postulati jedinstvenog tržišta EU?

[22] Savjet Evrope (osnivanje, osnovna misija i glavni organi)?

[23] Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi (proces nastanka, glavni organi i specijalizovane institucije)?

[24] Evropska slobodna trgovinska zona?