Ispitna pitanja

 [1] Pojam radnog prava?

[2] Podjela izvora radnog prava?

[3] Izvori radnog prava domaćeg porijekla?

[4] Međunarodni izvori radnog prava?

[5] Načela radnog prava?

[6] Opšti pojam radnog odnosa?

[7] Uslovi za zasnivanje radnog odnosa?

[8] Forma i sadržina ugovora o radu?

[9] Vrste i trajanje ugovora u radu?

[10] Pretvaranje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

[11] Probni rad?

[12] Rad pripravnika?

[13] Volonterski rad?

[14] Dopunski rad?

[15] Faktički rad?

[16] Pojam i vrste mobinga?

[17] Raspoređivanje radnika?

[18] Radno vrijeme (puno, nepuno,skraćeno)?

[19] Noćni i prekovremeni rad?

[20] Pravo radnika na odmore?

[21] Pravo radnika na odsustva?

[22] Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa?

[23] Zaštita na radu?

[24] Plate radnika?

[25] Isplate na teret materijalnih troškova poslovanja?

[26] Odgovornost radnika?

[27] Teže i lakše povrede radnih obaveza?

[28] Organi za vođenje postupka?

[29] Mjere za povredu radnih obaveza?

[30] Zaštita prava radnika?

[31] Prestanak radnog odnosa?

[32] Prestanak radnog odnosa po sili zakona?

[33] Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca?

[34] Otkaz ugovora o radu od strane radnika?

[35] Otkazni rok i visina otpremnine?

[36] Definicija i vrste štrajka?

[37] Štrajk u djelatnostima od posebnog javnog i društvenog interesa?

[38] Podjela socijalnog prava?

[39] Socijalni rizici i socijalne prestacije?

[40] Osigurana lica u zdravstvenom osiguranju?

[41] Prava iz zdravstvenog osiguranja?

[42] Ostvarivanje zdravstvene zaštite van države?

[43] Privatno zdravstveno osiguranje?

[44] Penzijski staž?

[45] Starosna penzija?

[46] Izuzetna penzija?

[47] Invalidska penzija?

[48] Porodična penzija?

[49] Izuzetna porodična penzija?

[50] Dokup staža?