Ispitna pitanja

 [1] Nastanak i razvoj nauke o govorništvu?

[2] Antička Grčka kolijevka besjedništva?

[3] Grčki filozofi o retorici?

[4] Najznačajniji i najpoznatiji  grčki retoričari i besjednici?

[5] Suštinske razlike i sličnosti između retorike i besjedništva?

[6] Najvažniji pojmovi vezani za retoriku?

[7] Koje nauke se direktno i indirektno bave retorikom i govorništvom?

[8] Zašto je potrebna retorika na pravnim fakultetima?

[9] Besjedništvo kao vještina i umjetnost?

[10] Vrste besjedništva?

[11] Vrste govorništva?

[12] Demagogija i besjedništvo?

[13] Govor mantri?

[14] Rimska tradicija besjedništva?

[15] Koton stariji?

[16] Braća Grah, Tiberije Gaj i dr.?

[17] Ciceron?

[18] Srednjovjekovno besjedništvo?

[19] Hrišćanska crkva i besjedništvo?

[20] Vjerske propovijedi kao oblik besjedništva?

[21] Besjedništvo u obrazovnom sistemu Vizantije?

[22] Novi vijek i retorika (Engleska, američka, francuska i srpska iskustva)?

[23] Retorika u današnjem vremenu?

[24] Potrebne osobine za dobrog besjednika?

[25] Kako poslati najbolje poruke kroz besjedu?

[26] Slušaoci i auditorijum?

[27] Političko besjedništvo danas?

[28] Vrste političkog besjedništva?

[29] Medijska dimenzija političkog besjedništva?

[30] Sudsko besjedništvo?

[31] Uloga porote, sudije i pojedinca?

[32] Prigodno besjedništvo –značaj i potreba za njim?

[33] Vrste prigodnog besjedništva?

[34] Besjedništvo u pisanoj i elektronskoj formi?

[35] Navesti u sažetoj formi neku poznatu besjedu?

[36] Pripremiti kratku besjedu iz bilo koje oblasti?