Obavještenje

Studenti druge godine će imati predavanja iz Krivičnog prava 18. i 19.01.2017. godine od 09,00 do 12,00 časova, umjesto 19. i 20.01.2017. godine.

Studenti treće godine će imati predavanja iz Krivičnog procesnog prava 18.01.2017. godine od 13,00 do 16,00 časova, umjesto 20.01.2017. godine.

Studenti četvrte godine će imati predavanja iz Retorike 19.01.2016. godine od 10,00 do 14,00 časova.

Sva ostala predavanja će biti realizovana prema utvrđenom rasporedu.