Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2016/2017

1. GODINA STUDIJA

Nacionalna istorija države i prava 14.04.2017. godine u 12,00 časova
Engleski jezik I 05.04.2017. godine u 12,00 časova
Uvod u pravo 29.04.2017. godine u 11,00 časova

2. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Nasljedno pravo 22.04.2017. godine u 16,45 časova
Engleski jezik III 11.04.2017. godine u 12,00 časova
Krivično pravo 22.04.2017. godine u 12,45 časova
Porodično pravo 22.04.2017. godine u 16,45 časova
Ustavno pravo 29.04.2017. godine u 12,00 časova

3. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Pravo evropskih institucija 06.04.2017. godine u 12,00 časova
Кrivično procesno pravo 22.04.2017. godine u 12,45 časova
Ljudska prava 29.04.2017. godine u 13,00 časova
Radno i socijalno pravo 01.04.2017. godine u 13,00 časova

4. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Građansko procesno pravo 01.04.2017. godine u 16,45 časova
Poslovno pravo 08.04.2017. godine u 13,00 časova
Menadžment javne uprave 29.04.2017. godine u 12,45 časova
Retorika 17.04.2017. godine u 15,00 časova
Međunarodno poslovno pravo 01.04.2017. godine u 13,45 časova