Raspored predavanja za ljetni semestar u školskoj 2016/2017

1. GODINA STUDIJA

NASTAVNI PREDMETPONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
VELIKI PRAVNI SISTEMI 14,00-17,00 09,00-12,00
INFORMATIKA 14,00-17,00 09,00-12,00
SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM PRAVA 12,00-15,00 09,00-12,00
ENGLESKI JEZIK II 09,00-12,00

NAPOMENA: Predavanja za PRVU godinu počinju 01.03.2017. godine. Predavanja iz predmeta Veliki pravni sistemi će se održavati svake druge sedmice, a predavanja iz Sociologija sa sociologijom prava i Informatika odvijaju se naizmjenično svake druge sedmice u semestru.

2. GODINA STUDIJA

NASTAVNI PREDMETUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
МEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 09,00-12,00 09,00-12,00
GRAĐANSKO PRAVO 13,00-17,00
PORODIČNO PRAVO 13,00-17,00
ENGLESKI JEZIK IV 09,00-12,00

NAPOMENA: Predavanja za DRUGU godinu počinju 04.03.2017. godine. Predavanja iz nastavnih predmeta Građansko pravo i Porodično pravo odvijaju se naizmjenično svake druge subote u semestru. Predavanja iz Međunarodnog javnog prava će se održavati svake druge sedmice, počevši od 09.03.2017. godine.

3. GODINA STUDIJA

NASTAVNI PREDMETVRIJEME
OBLIGACIONO PRAVO 11.03.2017. godine od 09,00-13,00 časova
08.04.2017. godine od 09,00-13,00 časova
20.05.2017. godine od 09,00-13,00 časova
UPRAVNO PRAVO 25.03.2017. godine od 09,00-13,00 časova
29.04.2017. godine od 09,00-13,00 časova
06.05.2017. godine od 09,00-13,00 časova
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO 18.03.2017. godine od 09,00-13,00 časova
22.04.2017. godine od 09,00-13,00 časova
27.05.2017. godine od 09,00-13,00 časova
AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 04.03.2017. godine od 09,00-14,00 časova
01.04.2017. godine od 09,00-14,00 časova
13.05.2017. godine od 09,00-14,00 časova

4. GODINA STUDIJA

NASTAVNI PREDMETVRIJEME
MAĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO 04.03.2017. godine od 09,00-14,00 časova
01.04.2017. godine od 09,00-14,00 časova
13.05.2017. godine od 09,00-14,00 časova
03.06.2017. godine od 09,00-14,00 časova
ARBITRAŽNO PRAVO 18.03.2017. godine od 09,00-13,00 časova
22.04.2017. godine od 09,00-13,00 časova
27.05.2017. godine od 09,00-13,00 časova
JAVNE FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO 11.03.2017. godine od 09,00-13,00 časova
08.04.2017. godine od 09,00-13,00 časova
20.05.2017. godine od 09,00-13,00 časova
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO 25.03.2017. godine od 09,00-13,00 časova
29.04.2017. godine od 09,00-13,00 časova
06.05.2017. godine od 09,00-13,00 časova