Raspored ispita u junsko – julskom ispitnom roku školske 2016/2017

1. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Nacionalna istorija države i prava 20.07.2017. godine u 13,00 časova
Engleski jezik I 19.07. 2017. godine u 10,00 časova
Uvod u pravo 29.07.2017. godine u 11,00 časova
Veliki pravni sistemi 20.07.2017. godine u 13,00 časova
Informatika 19.06.2017. godine u 10,00 časova
Sociologija sa sociologijom prava 22.06.2017. godine u 10,00 časova
Engleski jezik II 18.07. 2017. godine u 09,00 časova
Praksa I 15.07.2017. godine u 10,00 časova

2. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Nasljedno pravo 22.06.2017. godine u 16,00 časova
Engleski jezik III 18.07. 2017. godine u 10,00 časova
Krivično pravo 05.07.2017. godine u 14,00 časova
Porodično pravo 22.06.2017. godine u 16,00 časova
Ustavno pravo 29.07.2017. godine u 11,00 časova
Međunarodno javno pravo 29.06.2017. godine u 09,00 časova
Građansko pravo 29.07.2017. godine u 09,00 časova
Engleski jezik IV 19.07. 2017. godine u 09,00 časova
Praksa II 15.07.2017. godine u 11,00 časova

3. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Pravo evropskih institucija 29.06.2017. godine u 10,00 časova
Кrivično procesno pravo 05.07.2017. godine u 13,00 časova
Ljudska prava 29.07.2017. godine u 11,00 časova
Radno i socijalno pravo 19.06.2017. godine u 09,00 časova
Obligaciono pravo 20.07.2017. godine u 09,00 časova
Upravno pravo 01.07. 2017. godine u 09,00 časova
Međunarodno krivično pravo 05.07.2017. godine u 13,00 časova
Autorsko pravo i pravo industrijske svojine 19.06.2017. godine u 09,00 časova
Praksa III 01.07. 2017. godine u 11,00 časova

4. GODINA STUDIJA

PREDMETDATUM
Građansko procesno pravo 29.07.2017. godine u 09,00 časova
Poslovno pravo 20.07.2017. godine u 10,30 časova
Menadžment javne uprave 01.07. 2017. godine u 10,00 časova
Retorika 22.06.2017. godine u 10,00 časova
Međunarodno poslovno pravo 15.07.2017. godine u 09,00 časova
Javne finansije i finansijsko pravo 27.06.2017. godine u 16,00 časova
Arbitražno pravo 15.07.2017. godine u 10,00 časova
Međunarodno privatno pravo 20.07.2017. godine u 10,30 časova
Praksa IV 29.07.2017. godine u 11,00 časova